Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Cenniki do pobrania
Szybkie płatności internetowe
Regulamin konkursu na faceboku

REGULAMIN

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą PIEPRZ (w) WAKACJE.

2.Organizatorem Konkursu jest Aromatika Adam Iwańczuk, ul. Celna 14/2, 17-200 Hajnówka.

 3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Aromatika Adam Iwańczuk, ul. Celna 14/2, 17-200 Hajnówka, zakład konfekcjonowania ziół, przypraw, mieszanek przyprawowych i bakalii. 

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.aromatika.com.pl  i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/aromatika.z.krainy.zubra/ w dniach 15 czerwca –02 lipca 2017 roku (do godziny 21:00).

 § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Aromatika Adam Iwańczuk.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Aromatika Adam Iwańczuk.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są: Trzy zestawy przypraw i mieszanek przyprawowych o minimalnej wadze 1 kg  każdy z zestawów, powiększone o zestaw ziół uznawanych przez medycynę ludową za najskuteczniejsze afrodyzjaki.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym:

 a) https://www.facebook.com/aromatika.z.krainy.zubra/?fref=ts zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Jakich przypraw najchętniej używasz w swojej kuchni?

b) polubią profil https://www.facebook.com/aromatika.z.krainy.zubra/

c) udostępnią post z konkursem na swojej tablicy.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres adam.iwanczuk@gmail.com  w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Aromatika Adam Iwańczuk, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Aromatika Adam Iwańczuk

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.aromatika.com.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl